Dobiega termin realizacji modernizacji boiska w Skarbimierzycach

Gmina Dobra w połowie września ubiegłego roku przekazała wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na modernizacji boiska sportowego w Skarbimierzycach.

Boisko w Skarbimierzycach

W październiku wykonawca prowadził prace ziemne polegające m.in. na budowie przyszłych ścieżek. W kolejnych miesiącach kontynuowane były prace związane z budową ścieżek oraz ułożeniem warstwy odsączającą boisko.

W grudniu ubiegłego roku zakończono roboty budowlane przewidziane na rok 2021. Wykonano wówczas ponad 55% robót obejmujących prace ziemne, wykonanie obrzeży boiska i ścieżek, drenaż boiska oraz nawierzchnie szutrowe.

– W związku z wysokim stanem wód gruntowych na terenie objętym inwestycją wstrzymano wszelkie prace budowlano-montażowe do czasu nastania odpowiednich warunków – poinformował Urząd Gminy Dobra w styczniu 2022 roku.

Pod koniec lipca Urząd Gminy Dobra prowadził ustalenia z wykonawcą mające na celu wprowadzenie dodatkowych zabezpieczeń płyty boiska wielofunkcyjnego przed ewentualnym zalewaniem płyty przy okresowo podnoszącym się, nienormatywnym, poziomem wód gruntowych.

25 sierpnia podpisany został aneks zmieniający termin zakończenia inwestycji na 6 listopada 2022 roku.

– Zmiana terminu podyktowana była koniecznością wstrzymania prac z powodu ponadnormatywnego poziomu wód gruntowych w I kwartale 2022 roku – poinformował Urząd Gminy w Dobrej.

Wykonawca zgodnie z podpisanym w sierpniu aneksem do umowy ma nieco ponad miesiąc na zakończenie inwestycji.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Szanujemy Twoją prywatność!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "Akceptuję" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo Dziennik Policki Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu DOBRAwsieci.pl - Lokalny Portal Informacyjny.