Gmina Dobra ogłosiła przetarg na wymianę nawierzchni boiska w Mierzynie

Gmina Dobra ogłosiła przetarg na wymianę nawierzchni boiska piłkarskiego na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego Mierzynianka.

Kompleks rekreacyjny Mierzynianka w Mierzynie

W pierwszym etapie zdemontowane zostaną bramki oraz nawierzchnia boiska, a następnie wyrównana zostanie podbudowa. Kiedy wspomniane prace zostaną wykonane, nastąpi instalacja nowej nawierzchni boiska z trawy syntetycznej.

Dobiega termin realizacji modernizacji boiska w Skarbimierzycach

Gmina Dobra w połowie września ubiegłego roku przekazała wykonawcy plac budowy pod realizację inwestycji polegającej na modernizacji boiska sportowego w Skarbimierzycach.

Boisko w Skarbimierzycach

W październiku wykonawca prowadził prace ziemne polegające m.in. na budowie przyszłych ścieżek. W kolejnych miesiącach kontynuowane były prace związane z budową ścieżek oraz ułożeniem warstwy odsączającą boisko.

W Mierzynie powstaje zbiornik retencyjny

Pod koniec listopada ubiegłego roku Gmina Dobra ogłosiła przetarg na budowę kanalizacji deszczowej oraz zbiornika retencyjnego przy ul. Spółdzielców w Mierzynie.

Budowa zbiornika retencyjnego w Mierzynie

– Zadanie polega na budowie kanalizacji deszczowej wraz ze zbiornikiem retencyjnym w zlewni zbiornika Zb14 i urządzeniami do podczyszczania wód deszczowych, przepompownią ścieków sanitarnych z rurociągiem tłocznym – informuje Urząd Gminy Dobra.

Trwają prace budowlane na ulicy Modrej i Koralowej w Bezrzeczu

Nie ustają prace budowlane na remontowanym odcinku drogi na ulicy Modrej i Koralowej w Bezrzeczu. Roboty skoncentrowane są obecnie na odcinku od ul. Wroniej do Zaściankowej.

Remontowana droga w Bezrzeczu

W zdecydowanej większości są to prace związane z przebudową sieci podziemnych. To budowa kanalizacji deszczowej, budowa wodociągu, jak również usuwanie kolizji teletechnicznych i energetycznych.

Stacja uzdatniania wody w Bezrzeczu zostanie rozbudowana

9,5 miliona złotych Gmina Dobra przeznaczy na rozbudowę stacji uzdatniania wody w Bezrzeczu.

Urząd Gminy w Dobrej

– Celem inwestycji jest m.in. zapewnienie niezawodnej i bezawaryjnej pracy stacji oraz usprawnienie procesu uzdatniania wody – mówi Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

W Bezrzeczu powstanie świetlica

Gmina Dobra na terenie rekreacyjnym przy ul. Górnej w Bezrzeczu zamierza wybudować świetlicę wiejską. Obiekt powstanie w bezpośrednim sąsiedztwie strefy piknikowej i pumptracka.

Urząd Gminy w Dobrej

– Do końca października powinien być gotowy projekt wraz z pozwoleniem na budowę świetlicy wiejskiej w Bezrzeczu – mówi Teresa Dera, wójt gminy Dobra.

Szanujemy Twoją prywatność!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "Akceptuję" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo Dziennik Policki Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu DOBRAwsieci.pl - Lokalny Portal Informacyjny.