Ośrodek Pomocy Społecznej w Dobrej przyjmuje wnioski na dodatki do ciepła

Ośrodek Pomocy w Dobrej przyjmuje wnioski na dodatek węglowy oraz dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

OPS w Dobrej przyjmuje wnioski na dodatki

Dodatek węglowy przysługuje gospodarstwom domowym, dla których głównym źródłem ogrzewania jest kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia, kuchnia węglowa lub piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane paliwami stałymi, wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków.

W przypadku gdy wniosek o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego wieloosobowego złożyła więcej niż jedna osoba, dodatek ten przyznawany jest wnioskodawcy, który złożył taki wniosek jako pierwszy.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego składa się w terminie do 30 listopada 2022 r.

Dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła przysługuje osobie w gospodarstwie domowym, w przypadku gdy głównym źródłem ciepła gospodarstwa domowego jest: kocioł na paliwo stałe, kominek, koza, ogrzewacz powietrza, trzon kuchenny, piecokuchnia albo piec kaflowy na paliwo stałe, zasilane peletem drzewnym, drewnem kawałkowym lub innym rodzajem biomasy albo kocioł gazowy zasilany skroplonym gazem LPG, a także kocioł olejowy.

Co istotne dodatek dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła NIE PRZYSŁUGUJE gospodarstwom domowym, których głównym źródłem ciepła jest GAZ ZIEMNY!

Wniosek o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych należy złożyć w terminie do 30 listopada 2022 r.

Warunkiem otrzymania świadczenia jest dokonanie wpisu ogrzewania do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków w Wydziale Ochrony Środowiska Urzędu Gminy Dobra.

Wniosek o wypłatę dodatku węglowego oraz dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła składa się w Ośrodku Pomocy Społecznej – Zespół Świadczeń Rodzinnych, mieszczącym się przy ul. Granicznej 24a w Dobrej. Numer kontaktowy: (91) 311 38 10.

Stosowne wnioski w wersji elektronicznej dostępne są na stronie Ośrodka Pomocy Społecznej w Dobrej pod adresem www.opsdobra.pl.

Autor: Gracjan Broda, Foto: Gracjan Broda

Szanujemy Twoją prywatność!

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych dotyczących przetwarzania danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych. Poniższe zasady stosuje się, począwszy od 25 maja 2018 roku. Klikając przycisk "Akceptuję" wyrażasz zgodę na przetwarzanie, przez Wydawnictwo Dziennik Policki Gracjan Broda, Twoich danych osobowych zapisanych w plikach cookies wykorzystywanych w celach statystycznych i umożliwiających prawidłowe korzystanie z portalu DOBRAwsieci.pl - Lokalny Portal Informacyjny.